Visie

visie

Ruiterhof Op den Boomen biedt ruiters en amazones de gelegenheid om een op de klassieke leest geschoeide opleiding op goed geschoolde pony’s en paarden te krijgen, waarbij de kernwoorden “passie” en “plezier” de belangrijkste waarden vertegenwoordigen. Door een eenheid te creëren tussen pony en ruiter en door de passie van de ruiter voor het paard(rijden) verder te ontwikkelen, wordt “een leven met paarden” werkelijkheid.

Comments are closed.